Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Số 847/SLĐTBXH-BVCSTE Về cử cán bộ tham dự tập huấn về công tác bảo vệ trẻ em và vận hành hệ thống bảo vệ trẻ em 26 12/07/2017
2 Số 26-KH/ĐU Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) 25 11/07/2017
3 Số 27-CV/ĐU Về xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng 21 11/07/2017
4 Giấy mời dự Hội nghị ngày 19/7/2017 Giấy mời dự Hội nghị Biểu dương Người có công tiêu biểu tỉnh Lai Châu 43 11/07/2017
5 CV số 812/SLĐTBXH-BTXH ngày 6/7/2017 Thông báo mời tham gia thiết kế và in tờ rơi tuyên truyền về chương trình giảm nghèo bên vững giai đoạn 2016-2020 10 06/07/2017
6 799/ngày 04/7/2017 Thực hiện chi trả tiền lương theo mức lương cơ sở 1.300.000 đồng 27 04/07/2017
7 644/ngày 31/5/2017 Đôn đốc thực hiện công tác CCHC năm 2017 23 04/07/2017
8 Số 1210/UBND-NC ngày 30/6/2017 Đẩy mạnh thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK,VLN,CCHT 22 30/06/2017
9 761/ngày 26/6/2017 ĐK nhu cầu học chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT, chứng chỉ ngoại ngữ 39 26/06/2017
10 22/ ngày 23/6/2017 HD đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Lao động - TBXH 43 23/06/2017
11 23/Ngày 23/6/2017 KH thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của bộ chính trị về tiếp tục thực hiện NQ Trung ương 3 23 23/06/2017
12 743/ngày 22/6/2017 BC kết quả triển khai tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ I năm 2017 15 22/06/2017
13 746/ngày 22/6/2017 Rà soát, thống kê TTHC lĩnh vực Lao động - NCC và XH 22 22/06/2017
14 739/ngày 21/6/2017 Xây dựng kh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức năm 2018 63 21/06/2017
15 717/ Ngày 19/6/2017 Thông báo thừa nhận nội quy lao động 16 19/06/2017
31 Người đang Online

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 023825336 Fax: 023825336

Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thăng - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email:

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...