Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Kế hoạch số 1558/KH-UBND ngày 23/8/2017 Kế hoạch triển khai Đề án đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 35 23/08/2017
2 981/ngày 16/8/2017 Triển khai tinh giản biên chế đợt I/2018 68 16/08/2017
3 951/ngay 09/8/2017 Thanh lý tài sản Nhà nước 33 14/08/2017
4 33/ngày 14/8/2017 Thông báo Triệu tập đẳng viên, công chức, viên chức dự Hội nghị học tập, quán triệt và thực hiện NQ Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng ( khóa XII) 31 14/08/2017
5 958/ngày 11/8/2017 Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh 35 11/08/2017
6 24/ngày 4/8/2017 Quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy 12 09/08/2017
7 31/ngày 01/8/2017 Hướng dẫn thu nộp đảng phí 27 01/08/2017
8 869 ngày 3/7/2017 KH kiểm tra việc thực hiện Cải cách hành chính năm 2017 29 31/07/2017
9 877a ngày 24/7/2017 Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2018 lĩnh vực Lao động - TBXH 37 27/07/2017
10 898/ngày 27/7/2017 Bc kết quả tổ chức tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động lần thứ I năm 2017 12 27/07/2017
11 882/ngày 25/7/2017 Xin ý kiến góp ý vào bản dự thảo 39 25/07/2017
12 Số 10/CT-UBND ngày 14/7/2017 Chỉ thị của UBND tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 33 14/07/2017
13 Số 849/LĐTBXH-BVCSTE Về việc khám, phẫu thuật cho trẻ em khuyết tật tỉnh Lai Châu năm 2017 11 13/07/2017
14 Số 842/SLĐTBXH-CSLĐVL Về phối hợp tuyển chọn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 16 12/07/2017
15 Số 846/SLĐTBXH-KHTC Về thực hiện một số nội dung của Mục lục NSNN 65 12/07/2017
35 Người đang Online

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 023825336 Fax: 023825336

Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thăng - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email:

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...