Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Số 75/SLĐTBXH-VP Về triển khai Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 24 31/01/2018
2 72/ ngày 31/01/2018 Nghỉ tết Nguyên đán năm 2018 27 31/01/2018
3 66/ ngày 30/01/2018 Rà soát đăng ký thi đua và đăng ký đề tài sáng kiến năm 2018 25 30/01/2018
4 42/Ngày 18/01/2018 HD việc lập chủ trương, dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nang cấp mở rộng cơ sở vật chất từ nguồn kinh phí thường xuyên 21 19/01/2018
5 31/Ngày 15/01/2018 Giấy mời 36 15/01/2018
6 16/ ngày 08/01/2018 QĐ phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 27 09/01/2018
7 15 / ngày 08/01/2018 Sao gửi Công văn của UBND về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh 16 08/01/2018
8 Số 01-CV/ĐU Về tham luận tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 15 05/01/2018
9 Số 02-TB/ĐU ngày 05/01/2018 Thông báo triệu tập đảng viên, công chức, viên chức dự Hội nghị 25 05/01/2018
10 Số 03-GM/ĐU Giấy mời dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 17 05/01/2018
11 ngày 10/01/2018 Phát động phong trào thi đua năm 2018 14 05/01/2018
12 KH số 1477/KH-SLĐTBXH ngày 22/12/2017 Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai công tác Lao động - NCC và xã hội năm 2018 52 02/01/2018
13 1521/Ngày 29/12/2017 Sao gửi công văn hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm năm 2017 sang năm 2018, lập báo cáo quyết toán ngân sách năm 2017 28 29/12/2017
14 73/ngày 28/12/2017 KH kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng ủy Sở Lao động- TBXH năm 2018 30 29/12/2017
15 72/Ngày 28/12/2017 KH kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Sở Lao động - TBXH năm 2018 28 29/12/2017
333 Người đang Online

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 023825336 Fax: 023825336

Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thăng - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email:

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...