Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Số 02-TB/ĐU ngày 05/01/2018 Thông báo triệu tập đảng viên, công chức, viên chức dự Hội nghị 25 05/01/2018
2 Số 03-GM/ĐU Giấy mời dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 14 05/01/2018
3 ngày 10/01/2018 Phát động phong trào thi đua năm 2018 12 05/01/2018
4 KH số 1477/KH-SLĐTBXH ngày 22/12/2017 Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai công tác Lao động - NCC và xã hội năm 2018 50 02/01/2018
5 1521/Ngày 29/12/2017 Sao gửi công văn hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm năm 2017 sang năm 2018, lập báo cáo quyết toán ngân sách năm 2017 25 29/12/2017
6 73/ngày 28/12/2017 KH kiểm tra, giám sát của UBKT Đảng ủy Sở Lao động- TBXH năm 2018 30 29/12/2017
7 72/Ngày 28/12/2017 KH kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Sở Lao động - TBXH năm 2018 28 29/12/2017
8 71/Ngày 28/12/2017 KH tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng 30 29/12/2017
9 1516/Ngày 29/12/2017 Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2017 21 29/12/2017
10 1516/Ngày 29/12/2017 Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2017 7 29/12/2017
11 1502 ngày 26/12/2017 hướng dẫn triển khai Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động 1 26/12/2017
12 1426 ngày 11/12/2017 BC mức độ thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017 của Sở 15 25/12/2017
13 1496/ ngày 25/12/2017 Thông báo kết quả đánh giá phân xếp loại công chức năm 2017 36 25/12/2017
14 1640/ ngày 22/12/2017 QĐ tặng giấy khen cho các tập thể, các nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2017 52 25/12/2017
15 1490/Ngày 25/12/2017 Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017 19 25/12/2017
22 Người đang Online

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 023825336 Fax: 023825336

Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thăng - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email:

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...