Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Số 1456/KL-SLĐTBXH Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lai h 2 28/03/2018
2 Số 1457/KL- SLĐTBXH Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại Công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch vụ Long Khuyên 4 28/03/2018
3 239/LĐTBXH-BVCSTE V/v tổ chức khám sàng lọc và hội chuẩn bệnh lí tim mạch cho trẻ em năm 2018 7 27/03/2018
4 số 211/SLĐTBXH-KHTC V/v quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm 18 26/03/2018
5 207/SLĐTBXH-VP V?v đăng kí học lớp kế toán viên và lớp học chữ và tiếng dân tộc mông năm 2018 25 20/03/2018
6 số 203/SLĐTBXH-KHTC v/v dự lớp bồi dưỡng tập huấn chế độ kế toán mới theo luật kế toán năm 2015 12 19/03/2018
7 số 1716/QĐ-UBND QĐ phân bổ vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 28 19/03/2018
8 179, 180/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí 24 14/03/2018
9 05/GM-STC giấy mời dự lớp bồi dưỡng tập huấn chế độ kế toán mới theo luật kế toán 26 13/03/2018
10 05/GM-STC giấy mời dự lớp bồi dưỡng tập huấn chế độ kế toán mới theo luật kế toán 6 13/03/2018
11 153/VP V/v báo cáo công tác lao động người có công quý I, nhiệm vụ quý II năm 2018 30 02/03/2018
12 87/KH Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 của Sở Lao động - TBXH 12 13/02/2018
13 86/KH Thực hiện công tác Dân vận trong cơ quan Sở Lao động-TBXH năm 2018 14 13/02/2018
14 1533-LĐTBXH KH kiểm soát TTHC Sở Lao động- TBXH năm 2018 16 09/02/2018
15 81/VP Bố trí trực trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 23 05/02/2018
291 Người đang Online

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 023825336 Fax: 023825336

Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thăng - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email:

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...