Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 số 332/SLĐTBXH-VP V/v đăng kí học lớp bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ bậc 2(A2), khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 6 24/04/2018
2 số 117/SLĐTBXH-VP V/v đôn đốc thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 và những năm tiếp theo 3 24/04/2018
3 số 318/QĐ-UBND Quyết Định kiện toàn ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Sở Lao động - Thương binh vaf Xã hội giai đoạn 2016-2020 24/04/2018
4 So 331/GM-SLDDTBXH Giay moi hop giao ban thang 4 trien khai nhiem vu cong tac t5 nam 2018 31 23/04/2018
5 số 278/SLĐTBXH-VP V/v triển khai nhiệm vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2018 10 17/04/2018
6 số 115/LĐTBXH-VP V/v thực hiện công tác văn thư lưu trữ hàng năm tại sở và các đơn vị thuộc sở 8 17/04/2018
7 số 116/SLĐTBXH-VP V/v hướng dẫn duy trì cải tiến áp dụng hệ thống quản lý chất lượng(HTQLCL)theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 9 16/04/2018
8 số 287/SLĐTBXH-VP V/v triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT - ioffice 15 09/04/2018
9 số 287/SLĐTBXH-VP V/v triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT - ioffice 6 09/04/2018
10 01/TB-VP Thông báo phân công nhiệm vụ cho cán bộ văn phòng Sở 31 01/04/2018
11 Số 1451- KL- SLĐTBXH Kết luận thanh tra công ty CP XNK tổng hợp chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp tỉnh Lai Châu 1 28/03/2018
12 1452/KL- SLĐTBXH Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại chi nhánh Công ty CP SXTMXNK Viễn thông A tại Lai Châu 7 28/03/2018
13 Số 1453/ KL- SLĐTBXH Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại Chi nhánh Công ty cổ phần Vận tải Lào cai tại Lai Châu 1 28/03/2018
14 Số 1454/KL-SLĐTBXH Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Tâm Đức 3 28/03/2018
15 Số 1455/KL-SLĐTBXH Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động tại Ngân hàng 1 28/03/2018
268 Người đang Online

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 023825336 Fax: 023825336

Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thăng - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email:

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...