Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 số 408/SLĐTBXH-KHTC V/v sao gửi công văn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu 9 17/05/2018
2 số 408/SLĐTBXH-KHTC V/v sao gửi công văn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu 8 17/05/2018
3 số 403/SLĐTBXH-VP V/v rà soát lại đối tượng công nhận biên chế theo thông báo số 494-TB/TU ngày 18/7/2017 của thường trực tỉnh ủy 35 16/05/2018
4 số 382/SLĐTBXH v/v thống nhất sử dụng biểu mẫu trong việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử phạt vi phạm hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 8 15/05/2018
5 số 381/SLĐTBXH-VP V/v triển khai nâng lương đợt I năm 2018 29 10/05/2018
6 số 344/SLĐTBXH-KHTC V/v đăng kí danh mục và nhu cầu kinh phí sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất từ nguồn kinh phí thường xuyên năm 2019 23 07/05/2018
7 số 582/KH-UBND Kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em tỉnh Lai Châu năm 2018 22 03/05/2018
8 số 337/KH-SLĐTBXH Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của nghành lao động - thương binh xã hội năm 2018 15 03/05/2018
9 số 338/KH-SLĐTBXH Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh lai châu kỳ 2014-2018 thuộc lĩnh vực Lao động, người có công và xã hội 7 03/05/2018
10 số 351/SLĐTBXH-CSLĐVL V/v thông báo kỳ thi và tổ chức đăng kí thi tiếng hàn theo chương trình EPS năm 2018 14 02/05/2018
11 số 352/SLĐTBXH-KHTC V/v xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn 79 02/05/2018
12 Danh sách cán bộ, công chức trực trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5 năm 2018 15 27/04/2018
13 số 332/SLĐTBXH-VP V/v đăng kí học lớp bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ bậc 2(A2), khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 27 24/04/2018
14 số 117/SLĐTBXH-VP V/v đôn đốc thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 và những năm tiếp theo 12 24/04/2018
15 số 318/QĐ-UBND Quyết Định kiện toàn ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Sở Lao động - Thương binh vaf Xã hội giai đoạn 2016-2020 10 24/04/2018
342 Người đang Online

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

Địa chỉ: Tầng 2 nhà E - khu Hành chính - Chính trị tỉnh

ĐT: 023825336 Fax: 023825336

Chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thăng - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội

Email:

Ghi rõ nguồn www.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...